آخرین اخبار

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه: با فرهنگ سازی و رفع برخی مشکلات می توان از خطر کاهش ازدواج و ولادت جلوگیری کرد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به روند کاهش ازدواج و ولادت در شهرستان میانه، یکی از علل مهم این امر را مهاجرت جمعیت جوان عنوان نموده، افزود: با ایجاد بستر برای اشتغال جوانان و رونق اقتصادی در شهرستان و نیز با فرهنگ سازی می توان از بروز خطر کاهش ازدواج و ولادت در جامعه جلوگیری کرد که در همین راستا اقدامات خوبی در شهرستان در حال انجام است.
محمدرضا مشایخی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در شهرستان میانه افزایش سن ازدواج  و تن به ازدواج ندادن برخی از جوانان واجد شرایط را از دیگر علل کاهش ازدواج و ولادت خواند که علل آن باید توسط کارشناسان در قالب طرح پژوهشی و عملی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید کاهش ازدواج و ولادت را به صورت مصوبه در جلسات فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و به ارائه راهکار بپردازیم.
مشایخی با بیان اینکه این کاهش مختص شهرستان میانه نبوده و در کشور مشهود می باشد بر استفاده از ظرفیت علما و روحانیون تاکید کرده گفت: می توان با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی آهنگ خطر کاهش ازدواج و ولادت را در جامعه  طنین انداز کرده  و مردم را به سمت سنت پسندیده ازدواج و فرزند آوری سوق داد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه همچنین عوض شدن ترکیب جمعیت روستایی و شهری با توجه به افزایش جمعیت شهری را یکی دیگر از علل کاهش ازدواج و ولادت عنوان کرده افزود: باید با رونق دهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و تامین امکانات زیربنایی،  پایداری جمعیت در نقاط روستایی را افزایش دهیم.
وی از حل مشکل بیمه روستایی و عشایری و حمایتهای همه جانبه از سوی دولت از قبیل تامین امکانات زیرساختی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن اشاره کرده افزود: در حوزه سلامت نیز وجود پزشک خانواده با تیم سلامت به صورت متمرکز و قمر از دیگر حمایتهایی است که توسط دولت در جامعه روستایی به انجام می رسد.
وی افزود: جامعه روستایی باید احساس آرامش، امنیت و رفاه کند که این امر در سایه تلاش و ارائه خدمات بیشتر به روستاییان از سوی مسئولین میسر می شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه در پایان از اداره ثبت احوال در اقدام به مصوبات جلسات قبلی تقدیر کرده از وضعیت مطلوب شهرستان برای صدور کارت هوشمند در راستای هدفگذاری دولت و حاکمیت خبر داده گفت: امیدواریم به وضعیت فراتر از ایده آل در این خصوص برسیم زیرا کارت ملی هوشمند  منجربه تسهیل امور اداری و ارائه خدمت با بروکراسی کمتر خواهد شد.
مشایخی همچنین خواستار تعامل هرچه بیشتر اعضای شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در شهرستان برای دستیابی به اهداف مورد نظر شد.
رییس اداره ثبت احوال شهرستان میانه نیز در این جلسه به ارائه آماری از وقایع حیاتی در میانه پرداخت و گفت: طبق سرشماری جمعیت در سال 95 جمعیت شهرستان بغیر ترکمانچای 161 هزارو 461 نفر و جمعیت ترکمانچای 21 هزار و 378 نفر عنوان شده و در ادارات متولی در 6 ماهه سال جاری شاهد ثبت ولادت  1381 نفر با کاهش 5 درصدی نسبت به 6 ماهه سال گذشته در شهرستان و 162 مورد در ترکمانچای هستیم که در ترکمانچای نیز 5 درصد کاهش را شاهد هستیم.
کاغذکنانی تعداد متوفیان 6 ماهه سال جاری در شهرستان میانه را 465 مورد و در ترکمانچای 95 مورد عنوان نموده گفت: در میانه شاهد افزایش 2 درصدی و در ترکمانچای با 22 درصد کاهش روبرو هستیم.
وی ولادت ثبت شده در استان طی 6 ماهه سال جاری را 35 هزار و 254 نفر و فوت ثبت شده را 10 هزار و 860 نفر عنوان نمود.
 

You have no rights to post comments