آخرین اخبار

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه: آگاهی از عملکرد دولت یکی از مطالبات اصلی مردم است

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به اینکه اطلاع رسانی از ضروریات مهم در کنار امور اجرایی است گفت: آگاهی از عملکرد دولت یکی از مطالبات اصلی مردم است.
محمدرضا مشایخی در جلسه شورای اداری شهرستان میانه از مسئولین ادارات خواست تا به معرفی فردی با روابط عمومی خوب و دارای مهارت کافی در این رابطه جهت هماهنگی با روابط عمومی فرمانداری برای درج اخبار و گزارش فعالیتها و عملکرد اداره مربوطه اقدام نمایند.
وی در ادامه دولت الکترونیک را از سیاستهای مهم و زیربنایی دولت خوانده گفت: در شهرستان میانه تنها اندکی اداره آنهم به لحاظ علت نقص فنی مانده که امیدواریم این ادارات نیز شبکه دولت را  راه اندازی کنند تا امور مردم در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری و اقدام شود.
مشایخی از برگزاری همایش بزرگی با محوریت سلامت و به نام کنترل خشم وافسردگی از اعضای شورای اداری خواست تا در کنار اعضای اصلی کارگروه سلامت برای برگزاری هر چه پربارتر این همایش همکاری کنند همچنین در راستای تصمیمات متخذه در ستاد ساماندهی جوانان و برنامه های روز جوان نیز در کنار دست اندرکاران این ستاد باشند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه در پایان از اداراتی که برنامه های خود را به موقع ارائه داده اند تقدیر کرده گفت: امیدوارم تمام ادارات در اسرع وقت همه این برنامه را برای نفع عموم مردم شریف عملیاتی کنند.

You have no rights to post comments