آخرین اخبار

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار از پروژه های عمرانی شهرداری میانه بازدید کرد

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار ویژه شهرستان میانه از پروژه های عمرانی درحال انجام توسط شهرداری میانه بازدید کرد.
بازدیدهای مهدی مشایخی شامل کمربندی جنوبی، کمربندی شمالی، احداث پل ورودی راه آهن، محوطه سازی مجموعه ورزشی کارگران و احداث میدان ورودی میانه از سمت زنجان بود.
 
 
 
 

You have no rights to post comments