آخرین اخبار

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میانه از مناقصه 2 پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خبر داد

 
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میانه گفت: پروژه بهسازی روکش آسفالت گرم( ماسه آسفالت) راه فرعی محور میانه – هشترود در شهرستان میانه به شماره مناقصه 972658، شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت 200971144000053 واگذار می شود.
مهدی مشایخی لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت چیپ سیل محور عجمی به ورنکش شهرستان میانه به شماره مناقصه 972657 ، شماره فراخوان در سامان تدارکات الکترونیک دولت 200971144000052 را از دیگر پروژه ها برای واگذاری عنوان نمود.
وی از پیمانکاران اجرای پروژه های عمرانی و راه و شهرسازی خواست تا در این مناقصات شرکت کنند.
 

You have no rights to post comments