آخرین اخبار

مدیر کل زندانهای استان: 70 درصد از خانواده های زندانیان در سطح استان نیازمند هستند

مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه 70 درصد از خانواده های زندانیان در سطح استان نیازمند هستند گفت: این خانوارها نیاز به حمایت دارند تا دچار آسیب و معضل اجتماعی نشوند.
جمشیدی در دومین همایش فصلی انجمنهای حمایت از زندانیان استان گفت:  68 درصد از زندانیان نیز متاهل هستند که زندانی شدن این افراد می تواند تاثیر منفی زیادی در سرنوشت خانواده های آنان داشته باشد که انجمن حمایت از زندانیان می تواند نقش تاثیرگذار خود در کاهش این آسیبها را ایفا کند.
وی در ادامه از وجود 10 انجمن حمایت از زندانیان در سطح استان خبرداده افزود: 4 انجمن موجر بوده و 6 انجمن مستاجر می باشند که یکهزارو 500 خانواده تحت پوشش این انجمنها می باشند.
جمشیدی انجام برخی اقدامات از قبیل فعالیت در حوزه کشاورزی و کمکهای مردمی را منبع درآمد برای انجمن حمایت از زندانیان عنوان نمود.
مدیر کل زندانهای استان در پایان اضافه کرد: در راستای حمایت از خانواده های زندانیان انجمن حمایت از زندانیان تبریز طی قراردادی با جامعه پزشکی به معرفی خانواده زندانیان به پزشکان به صورت رایگان اشاره کرده افزود: این انجمن به استفاده از تمامی ظرفیتها در راستای ایجاد درآمد پایدار  و تقویت بنیه انجمن اقدام نموده است.
   

You have no rights to post comments