آخرین اخبار

فرماندار ویژه میانه: هیچ مانعی برای استخدام قبولین آزمون فولاد وجود نداشته و این افراد تعیین تکلیف شده اند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در راستای تعیین وضعیت استخدامی قبولین آزمون فولاد به این شرکت رفته و در نشستی با احمدزاده مدیر اجرایی فولاد در جریان وضعیت استخدامی  این افراد  قرار گرفت.
حمید شکری با اظهار اینکه هیچ مانعی برای استخدام قبولین آزمون فولاد در مرحله اول و دوم وجود ندارد از قبولین در آزمون چه آنهایی که آموزش دیده و دعوت به کار شده اند و چه آنهایی که هنوز آموزش ندیده اند خواست تا با مراجعه به فولاد از طریق احمدزاده مدیر اجرایی فولاد در جریان امور قرار گیرند.  
در این نشست از احمدزاده مدیر اجرایی طرح فولاد میانه با اهداح لوح و هدایایی از سوی همکاران و کارکنان فولاد شهرستان تجلیل شد.

You have no rights to post comments