آخرین اخبار

فرماندار ویژه میانه: ضرورت ارتباط تنگاتنگ شوراهای اسلامی روستاها با مسئولان/ خدمات رسانی و به هدف رساندن سرمایه گذاری ها از اولویتها باشد

 
 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ویژه میانه بر ضرورت ارتباط تنگاتنگ شوراهای اسلامی روستاها و بخش ها با بخشداران و مسئولان تاکید کرده گفت: بسیاری از مشکلات با ارتباط و تعامل کافی بین مسئولین و شوراها قابل حل است.
محمدرضا مشایخی در جلسه شوراهای شهرستان میانه، به برقراری اینترنت در ۷۷ روستا اشاره کرده گفت: به زودی این رقم به ۱۰۰ روستا افزایش یافته و با افزایش آن در نزدیکترین مان به ۲87 روستا، در مجموع تمامی روستاها برخوردار از این نعمت خواهند شد.
وی های وب را امکانی در سراسر کشور خوانده افزود: هر شهرستانی که پیش قدم شده و زمینه لازم را فراهم آورد از این امکان و امتیاز برخوردار شده و بیشتر خواهند شد.
فرماندار میانه استفاده از تمامی فرصتها، به هدف رساندن سرمایه گذاری ها و خدمات رسانی به مردم را از اولویتها برشمرده گفت: آب شرب یکی از دغدغه های شهرستان است که در جهت رفع مشکل آب شرب میانه تا بهره برداری  کامل از انتقال آب  سد گرمی چای، سختی گیری آب را در برنامه داریم .
مشایخی راه های روستایی را از دیگر اولویتها برشمرده افزود: ارتقای خدمات حوزه راه و رفع نقاط حادثه خیز، تامین پزشک عمومی و نیروهای اورژانس برای رفع کمبود آنها در حوزه بهداشت و درمان با پیگیری از دانشگاه علوم پزشکی، ارتقا و توسعه شبکه مخابرات و اینترنت در سطح روستاهای شهرستان  از دیگر برنامه هایی است که به ترتیب اولویت مورد پیگیری و اجرا قرار خواهند گرفت.   

You have no rights to post comments