آخرین اخبار

فرماندار ویژه میانه بر ضرورت استخراج آمار واقعی اشتغالزایی و ثبت در سامانه رصد تاکید کرد

 
 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه آمار ثبت شده  559 نفری اشتغال در شهرستان میانه طی سال گذشته  در سامانه رصد واقعی نبوده،  این امر را ناشی از قصور دستگاهها و نهادهای شهرستان عنوان نموده بر ضرورت استخراج آمار واقعی اشتغالزایی و ثبت در سامانه رصد از سوی ادارات تاکید کرد.
 حمید شکری در کارگروه اشتغال شهرستان میانه با حضور معاون مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه این تعداد اشتغال فقط خارج از مجموعه ادارات ایجاد شده از عدم ثبت اشتغال جدید از سوی  ادارات و نهادهای شهرستان در سامانه رصد اظهار نارضایتی کرده گفت: آمار واقعی اشتغال نیازمند رصد دقیق و هماهنگ عمل نمودن ادارات شهرستان است.
وی از مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و رییس کارآفرینی امید میانه خواست تا موانع را برطرف نموده و متصل با هم به رصد اشتغال بپردازند.
فرماندار ویژه میانه بر استفاده از فرصتهای حاصل آمده در استان تاکید کرده گفت: برای طرح های بزرگ در سطح کشور 200 هزار میلیارد ریال از محل  تبصره 18 قانون بودجه تصویب شده که در سطح شهرستان با آماده کردن طرح های بزرگ و طرح های جدید می توانیم به اجرا و ایجاد طرح های بیشتر با اشتغالزایی بالا در زمینه های گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی و غیره بپردازیم که فقط منتظر ارائه تسهیلات هستند.
وی مشاغل خانگی، طرح های پشتیبان و تکاپو را از اولویتهای اول برای پرداخت تسهیلات عنوان نموده گفت: طرح تکاپو مشابه طرح یکی روستا یک محصول بوده و اجتماعی از جمعیت است که بر روی یک شغل به صورت گروهی یا انفرادی در یک مجموعه کار می کنند.
شکری خواستار آماده کردن طرح ها از سوی ادارات و نهادهای شهرستان در طی 15 روز آینده شده افزود: طی جلسه آینده طرح های آماده جهت تصویب بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نواقص سامانه رصد باید رفع شود از امدادیان رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه خواست تا طرح استاد شاگردی در بازار و کارورزی در حوزه صنعت را برای اصناف و واحدهای تولیدی آموزش داده و شفاف سازی کنند.
 
 

You have no rights to post comments