آخرین اخبار

فرماندار ویژه میانه: اعضای شورا باید رای اکثریت را ملاک عمل قرار دهند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به کار سخت اما مفید و اثرگذار شورا گفت:  اعضای شورا  باید در اداره و پیشبرد امور شهر، رای اکثریت را ملاک عمل قرار دهند.
حمید شکری در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر میانه تاکید کرد: نباید هیچ خدشه ای به رای اکثریت وارد شود زیرا این برآیند تصمیم در شوراست که برای توسعه شهر و آینده آن مهم و ضروری است.
وی همچنین با اشاره بر لزوم حرکت شورا در چارچوب قانون و عمل به وظایف تعیین شده اضافه کرد: باید به  تمامی مسائل به دید کاری و به دور از شخصی نگری توجه شود.
فرماندار میانه با اشاره به اینکه شوراها از جانب مردم انتخاب شده و وظایف خاص خود را دارند افزود: سلایق و ایده ها باعث پویایی می شود و همه جمع بندی ها می بایست در شورا صورت گیرد تا مردم شاهد ارائه خدمات و تحول در شهر باشند.
وی خطاب به اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر گفت: بهره برداری بهینه از فرصتهایی که در حوزه شهری در اختیار شماست موجب شناسایی، تصمیم گیری و انتخاب  خوب شده  و فرمانداری هم در همین زمینه شما را حمایت خواهد کرد.
فرماندار میانه اذعان کرد: هدف نهایی رضایت مردم و پیگیری خواسته ها و ارائه خدمات به آنان است لذا مردم به شما اعتماد کرده اند شما باید با عملکرد خودتان این سرمایه را خوب پاس بدارید .
 

You have no rights to post comments