آخرین اخبار

فرماندار ویژه میانه از اداره مخابرات و دانشگاه پیام نور این شهرستان بازدید کرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه، امروز بصورت سرزده  از اداره مخابرات و دانشگاه پیام نور این شهرستان بازدید کرد.
محمدرضا مشایخی در این بازدید، بخش های مختلف این مجموعه ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی ارزیابی خود از نحوه عملکرد اداره مخابرات را از لحاظ حضور کارکنان و انضباط اداری، خوب و وضعیت دانشگاه پیام نور را متوسط توصیف کرده، در جهت بهبود وضعیت به مسئول این دانشگاه تذکر لازم داده شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You have no rights to post comments