آخرین اخبار

فرماندار ویژه شهرستان میانه از پروژه در حال اجرای مجتمع گردشگری سد آونلیق میانه بازدید نمود

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، دادستان، بخشدار کندوان، رییس اداره اطلاعات، معاون امور آب و کارشناس تاسیسات این اداره  و برخی از اعضای شورای اداری شهرستان از پروژه در حال اجرای مجتمع گردشگری سد آونلیق میانه بازید و به بررسی مشکلات در راستای رفع آنها پرداخت.
گفتنی است با توجه به دستور صادره از سوی دادستانی مبنی بر توقف عملیات پروژه، این موضوع  توسط امور آب بررسی و جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از تعارض احتمالی ایمنی سد و حقوق آببران با منافع بهره بردار طرح گردشگری به لحاظ اشتغالزایی و توجیه اقتصادی مجتمع گردشگری ادامه خاکبرداری متوقف شده و قرار شد از میزان حاضر پیشرفتی نداشته باشد و در این زمینه امور آب ناظر بر امر باشد.
همچنین مقررشد از رفت و آمد خودروها بر روس تاج سد ممانعت بعمل آمده و بازدید کنندگان به صورت پیاده و یا با کالسکه اقدام به بازدید نمایند.
مشکلات دفع فاضلاب و پسماندها نیز باید توسط بهره بردار رعایت و از انتشار آن به مخزن سد جلوگیری شود که در غیر این صورت از سوی امور آب گزارش خواهد شد.
مسئولیت جانی و مالی برای استفاده کنندگان و گردشگران چه در زمان استفاده از محیط پیرامونی  سد و چه در زمان استفاده از خود سد به شکل قایق یا هر اقدام مرتبط بر عهده بهره بردار طرح خواهد بود.
با توجه به اینکه مخزن سد قبل از استفاده در حوزه گردشگری توسط امور آب به شخص دیگری برای پرورش ماهی تا سال 1401 اجاره داده شده باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد که با حقوق وی تعارضی نداشته و محلی که بعنوان ساختمان بهره برداری موجود می باشد توسط امور آب تحویل پیمانکار طرح گردشگری شده و پیمانکار نیز باید یک دستگاه کانکس مناسب برای استفاده بهره بردار پرورش ماهی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.
در آخر این بازدید مقرر شد پیمانکار طرح گردشگری رمپ جاده دسترسی به سد برای گردشگران را طبق نظر اداره راه مرتفع سازد.
در ادامه فرماندار ویژه میانه، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، روسای  ادارات گاز و برق، راهدارخانه و حمل ونقل  از کارخانه آسفالت در پی حل مشکل این کارخانه بازدید بعمل آوردند.    

You have no rights to post comments