آخرین اخبار

فرماندار میانه به عنوان فرماندار برتر استان در مشارکت بخش تعاونیهای استان انتخاب شد

انتخاب مهندس شکری به عنوان فرماندار برتر استان در مشارکت بخش تعاونیهای استان

 

از میان فرمانداران شهرستانهای استان، فرماندار شهرستان میانه مهندس حمید شکری که دارای بالاترین سطح همکاری و تعامل با بخش تعاون  و نقش موثری در توسعه تعاونیها و ترویج فرهنگ تعاون ازجمله تشویق معتمدین جهت تشکیل تعاونی ، برگزاری جلسات  با گروههای مختلف جهت تشکیل تعاونی برای ایجاد اشتغالزایی ،برگزاری جلسات مختلف با حضور مسولین شهرستانی جهت حل مشکلات تعاونیها ، بازدید از تعاونی ها  و رسیدگی به مشکلات آنها ، رسیدگی به مشکلات تعاونیهای مسکن مهر و ارائه راه حل جهت حل مشکلات این نوع تعاونیها ، دعوت از مسولین استانی جهت حل مشکلات تعاونیها ، برگزاری جلسات با مدیران تعاونیهای مشکل دار و تلاش برای حل مشکل آنها ،دعوت از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون ، مکلف کردن ادارت خدمات رسان جهت ارائه امکانات به اعضاء تعاونیها مسکن مهر ، برگزاری جلسات با مدیران بانکها جهت ارائه خدمات بهتر، ورود به ارکان تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تعاون و پذیرش سمت بازرس تعاونی داشته به عنوان فرماندار برتر استانی در مشارکت بخش تعاونیهای استان انتخاب  و در هفته تعاون در وزارت تعاون و کار ورفاه اجتماعی کشور مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

 

You have no rights to post comments