آخرین اخبار

فرماندار میانه بر تبیین شاخصه هایی برای تعیین جایگاه آموزش و پرورش شهرستان در سطح استان تاکید کرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه، آموزش و پرورش دارای شاخصه های ملی تعریف شده می باشد بر تبیین شاخصه ها و معیارهای آموزشی و تربیتی برای تعیین جایگاه آموزش و پرورش شهرستان در سطح استان تاکیدکرد.
حمید شکری در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال 97، ارائه گزارشی از موقعیت و جایگاه آموزش و پرورش شهرستان میانه در جلسه شورای آموزش و پرورش را ضروری خوانده گفت: نتایج ارزیابی های استانی، نتایج کنکور، آموزش، مسائل پرورشی  هر سال باید به طور مستند جمع آوری شده و تعیین کننده جایگاه آموزش و پرورش باشد.
وی در ادامه با تقدیر از زحمات شورای آموزش و پرورش و عوامل و کارکنان این نهاد در دستیابی به توفیقات روزافزون افزود: اساسنامه شورای آموزش و پرورش از قوت ویژه ای برخوردار بوده و باید مواد اساسی آن برای مطالعه در اختیار تمامی اعضا گذاشته شود تا بتوانند در چارچوب و در راستای اساسنامه به فعالیت برای پیشبرد اهداف اساسی بپردازند.
شکری در خصوص اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در این حوزه هنوز مشخص نشده گفت: باید این اعتبارات در شورای آموزش و پرورش بررسی و مصوب شده پس از آن به کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تصویب نهایی برود.
فرماندار میانه در ادامه بر ضرورت استانداردسازی مدارس تاکید کرده افزود: در حوزه آموزش و پرورش بسیاری از مسائل و مشکلات از طریق  مجمع خیرین مدرسه ساز رفع شده و باید در دیگر زمینه ها از جمله سوق مدارس و تجهیزات آن به سمت استانداردسازی نیز از وجود خیرین که دست یاریگر دولت به شمار می روند بهره لازم را ببریم.  

You have no rights to post comments