آخرین اخبار

رییس سازمان و مدیریت برنامه ریزی استان: تشکیل مجمع نخبگان از فعالین حوزه های مختلف راهگشای مسیر توسعه می باشد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: تشکیل مجمع نخبگان متشکل از فعالین و نوابغ حوزه های مختلف از جمله روحانیت، مسئولین دستگاهها و نهادهای مختلف شهرستان می تواند راهگشای مسیر توسعه بوده و این افراد نیز علمدار و پرچمدار توسعه باشند.
 بهبودی با بیان اینکه با بودجه دولت نمی توان به تمامی اهداف توسعه دست یافت افزود: انتظار ما از دولت باید کمک، حمایت و سیاستگذاری باشد اما در این میان مشارکت مردم بعنوان دردمندان توسعه می تواند موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه مجمع نخبگان می تواند حلقه اتصال بین دولت و مردم باشد افزود: شهرستان میانه دارای ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف شامل نیروی انسانی کارآمد و نخبه، آب، خاک، جاذبه های طبیعی، گردشگری،  مردم مشارکت جو و در تعامل با دولت می باشد که این عوامل از مهمترین ابزارها و عوامل توسعه به شمار می رود.
بهبودی ارائه طرح ها و پیشنهادات مختلف در راه توسعه و رونق اقتصادی، شناسایی سرمایه گذاران میانه ای در منطقه، کشور و خارج از کشور برای دعوت به سرمایه گذای ر در شهرستان و جلب مشارکت مردم را از مهمترین وظایف این مجمع مشورتی و پیشرو در توسعه عنوان نمود.
 

You have no rights to post comments