آخرین اخبار

درجلسه مشترک تقسیمات کشوری استان های آذربایجان شرقی و اردبیل اختلاف مراتع بین روستاهای لیوانلوی بخش کندوان و دوشانلوی شهرستان نیر بررسی شد

 جلسه مشترک تقسیمات کشوری با حضور معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی دو استان، فرمانداران و بخشداران و ادارات کل ثبت اسناد ومنابع طبیعی و آبخیزداری در مشکین شهر برگزار شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در این جلسه با اشاره به اختلاف مراتع ما بین روستاهای لیوانلو در بخش کندوان و دوشانلو در نیر افزود: این اختلاف از زمانی شروع شده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در سال ۸۴ به صدور پروانه اقدام نموده است.
محمدرضا مشایخی با بیان اینکه علی رغم اقدامات انجام شده فصل الخطاب قانون است گفت: هدف ما توافق است نه دامن زدن به برخی مسائل و امیدواریم با رفع این موضوع مابین منابع طبیعی از سوی اداره کل منابع طبیعی  دو استان شاهد رفع اختلاف موجود باشیم.
وی خواستار لحاظ نمودن استنادات قانونی بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری شده افزود: اداره کل منابع طبیعی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل، با معیار قرار دادن صورتجلسه ۱۳۳۹ مبنی بر صدور اسناد بهره برداران در سال 1370، می توانند تعیین حدود برای بهره برداران جدید دو شهرستان را انجام داده و مناقشه گنه لی را خاتمه بخشند‌.    
 
 
 

You have no rights to post comments