آخرین اخبار

جمع آوری زباله ها و پاکسازی طبیعت توسط اعضای شورای اداری بخش کاغذکنان

اعضای شورای اداری بخش کاغذکنان، شورای اسلامی و تعدادی از اهالی شهر آقکند در اقدامی به منظور ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و حمایت از محیط زیست و با شعار "آشتی با طبیعت" نسبت به جمع آوری زباله ها و پاکسازی اطراف جاده اردبیل سرچم در تقاطع جایگاه سی ان جی اقدام کردند. در این برنامه آذری بخشدار کاغذکنان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی شرکت کنندگان، این برنامه را نوعی فرهنگ سازی و آموزش به نوجوانان و نسل آینده در خصوص نگهداری از طبیعت و زنده نگه داشتن آن توصیف نمودند.

You have no rights to post comments