آخرین اخبار

جلسه صدور مجوزهای اصولی احداث گاوداری 6 هزار رأسی در میانه تشکیل شد

 

 
جلسه ای با هدف صدور مجوزهای اصولی برای احداث گاوداری 6 هزار رأسی با حضور شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و شریفیان معاون سازمان جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی استان در فرمانداری میانه تشکیل شد.
در این جلسه صدور مجوزهایی چون امور تملک زمین، برداشت آب، تسریع در امر تغییر کاربری زمین و برخی موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و صادر شده و مانعی در مسیر احداث این گاوداری که تحولی چشمگیر در زمینه اقتصاد و اشتغال شهرستان میانه را در پی خواهد داشت، وجود ندارد.
نهایتا در این جلسه مقرر شد به منظور پرهیز از هرگونه بوروکراسی اداری و تسریع در روند انجام کار، نماینده شرکت مجری پروژه ، امور مربوطه را از جهاد کشاورزی شهرستان که مدیر آن نسبت به حل موضوعات مصمم هستند پیگیری و حل خواهند کرد.
 
گفتنی است در ادامه این جلسه موضوع احداث واحد پرورش بز مورسیا توسط بخش خصوصی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

You have no rights to post comments