آخرین اخبار

بازدیدهای فرماندار ویژه میانه، فراتر از محدوده این شهر/ از دستگاههای اداری شهر آچاچی بازدید شد

صبح امروز بازدیدهای معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه، بر خلاف بازدیدهای پیشین، فراتر از محدوده این شهر انجام گرفته، از دستگاههای اداری شهر آچاچی بصورت سرزده بازدید شد.
 
محمدرضا مشایخی در بازدید از ادارات این شهر، شهرداری، اداره امور آب و بانک کشاورزی آچاچی را مورد بازدید قرار داد.
 
وی نظم و انضباط اداری و عملکرد اداره امور آب و بانک کشاورزی آچاچی را خوب توصیف کرده، در خصوص عملکرد و تنظیف سطح شهر آچاچی نیز، عملکرد شهرداری را خوب و نظم و انضباط اداری آنها را متوسط ارزیابی نمود.
 
گفتنی است مشایخی قبل از بازدید از شهر آچاچی، اداره غله میانه را مورد بازدید قرار داد که با توجه به ضعیف بودن نظم و انضباط اداری، در این خصوص به مسئول این اداره تذکر داد.
 
 
 
 
 

You have no rights to post comments