آخرین اخبار

اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نصب خودپردازهای بانک رفاه در میانه

همانطور که مردم شریف شهرستان میانه استحضار دارند، خدمات رسانی یکی از اصلی ترین وظایف و تکلیف ذاتی دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن، شامل ادارات بانک ها و ... است و افتخار دولت نیز بر این است که با گسترش امکانات خدماتی و رفاهی، رضایتمندی مردم را که همانا خشنودی خداوند را نیز در پی دارد، تامین نماید.
با این مقدمه، بر اساس مصوبه و تصمیم گیری در شهرستان و به دستور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه تعدادی دستگاه خودپرداز در سطح شهر توسط بانک رفاه برای برخورداری مردم از خدمات آن نصب و راه اندازی شد.
به دنبال این حرکت مثبت، از سوی برخی افراد در فضای مجازی مطالبی منتشر شد که خود را در انجام آن سبب و دخیل عنوان کردند؛ لذا با تاکید بر این نکته مهم که مردم فهیم میانه به تمامی امور از جمله شرح وظایف، حیطه کاری و اختیارات مسئولین، نهادها و ارگانها اشراف و آگاهی کامل دارند؛ لازم است اعلام نماییم که خدمت فوق الذکر تنها توسط دولت به واسطه بانک رفاه در شهرستان انجام گرفته و هیچ فرد یا افرادی حق مصادره این خدمت بی منت به مردم را به نام خود ندارند و یقیناً اینگونه سوء استفاده ها و بهره برداری ها از زحمات دستگاههای دولتی به نفع خود و اهداف خاص تبلیغاتی نتیجه عکس داده و مردم میانه پیشتر این موضوع را در برهه های مختلف به اثبات رسانده اند.

روابط عمومی معاونت استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان میانه

You have no rights to post comments