آخرین اخبار

اصلاحیه/اطلاعیه اسامی مساجد برگزاری مجلس اولین عید متوفیان در میانه

نا بر تصمیم شورای فرهنگ عمومی شهرستان میانه، تغییراتی در اطلاعیه اسامی مساجد برگزاری مجلس اولین عید متوفیان در میانه اعمال گردید که اطلاعیه جدید به شرح ذیل می باشد:

 

You have no rights to post comments