آخرین اخبار

استاندارآذربایجان شرقی از حقوق مسلم کشاورزان میانه دفاع کرده و به مصوبه کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی در مجلس اعتراض نمود


 در پی مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که عمدتا با دخالت نمایندگان مردم زنجان صورت گرفته و به نوعی به دستگاههای خارج از استان خود تعیین و تکلیف نموده و در امور مربوط به آبهای حوزه شهرستان میانه دخالت غیر موجه نموده بودند که با اعتراض شدید مسئولین محلی مواجه گردید که در پی آن مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی طی نامه ای به وزارت نیرو اعتراض خود به این امر را بیان نموده، خواستار احقاق حقوق کشاورزان میانه ای شدند.
 در این نامه به پروژه سد دوقوسی شهریار میانه با پیش بینی 12 هزار هکتار اراضی پایاب سد اشاره شده و اینکه تصمیم اتخاذ شده اعتراض مسئولین و ساکنین منطقه را در پی داشته از وزارت نیرو درخواست نموده اند تا ضمن در دستور کار قرار گرفتن موارد تعهد شده قبلی وزارت نیرو در خصوص توسعه شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ آب، نسبت به حفظ شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی بعنوان دستگاه مجری و بهره بردار سد شهریار اقدام لازم را معمول فرمایند.
گفتنی است این سد با هدف تنظیم حوزه آبریز سد سفیدرود و آبیاری 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میانه  تولید نیرو از سال 80 آغاز و اجرا گردید که متاسفانه در سالهای گذشته با ذکر دلایلی غیر موجه از قبیل ارتفاع بالای پمپاژ و عدم توجیه اقتصادی از اجرای طرح های یاد شده نیز خودداری شد.
 

You have no rights to post comments