آخرین اخبار

از مراحل عملیات راه گشایی 4 روستای بخش مرکزی میانه بازدید شد

از مراحل عملیات راه گشایی 4 روستای بخش مرکزی میانه بازدید شد

با حضور مهدی مشایخی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار و بهنام آقامحمدی بخشدار مرکزی میانه، از مراحل عملیات راه گشایی و شن ریزی دو روستای وهیل، ساوجبلاغ سمکلو و قره زیارت از توابع بخش مرکزی میانه بازدید شد.

راه روستایی وهیل به طول 3 کیلومتر با اعتبار 500 میلیون ریال با خودیاری 300 میلیون ریالی اهالی و 200 میلیون ریالی از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری با 30 درصد پیشرفت در حال انجام است.

عملیات راه روستای ساوجبلاغ به طول 5 و نیم کیلومتر با اعتبار 600 میلیون ریالی با خودیاری 250 میلیون ریال اهالی با پیشرفت 30 درصدی در حال اجراست.

راهگشایی و شن ریزی راه روستاهای سمکلو و قره زیارت نیز به طول 1200 متر با خودیاری 500 میلیون ریالی اهالی و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری اجرا می شود که کار هر 4 پروژه ظرف یکماه به اتمام خواهد رسید.

 

 

You have no rights to post comments