آخرین اخبار

آگاهی بخشی یا تحریف حقایق؟ / سخنان معاون فرماندار میانه توسط رسانه ضد انقلاب، وارونه شد!

اخیرا مطلبی با عنوان "معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار میانه: بیشترتکدی گری ها سازماندهی شده بوده و چهره جامعه اسلامی را خراب می کنند" در پایگاه اطلاع رسانی رسمی فرمانداری میانه و رسانه های دیگر درج شده که مضمون و هدف همین مطلب با تحریف و حذف واژه های کلیدی آن توسط رسانه ضدانقلاب و معاند، معکوس و وارونه بیان شده است تا به خیال باطل خود، وجهه نظام اسلامی را خدشه دار کنند.
همانطور که مردم و علی الخصوص شهروندان میانه ای مستحضر هستند، بیشتر متکدیان شهر میانه، گروههای سازمان یافته ای متشکل از افرادی غیر بومی هستند که با سوءاستفاده از زنان و کودکان بی گناه و با ابزار تحریک احساسات پاک و انسان دوستانه مردم، سودجویی کرده و پول های هنگفتی به جیب می زنند.
در همین راستا و مطابق با خبری که درج شده بود، جلسه ای برای برنامه ریزی و ساماندهی متکدیان شهر با حضور دستگاهها و ادارات مرتبطی چون بهزیستی، شهرداری و دیگر ارگانها تشکیل شد و آقای مشایخی معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرماندار، متکدیان را به دو گروه بومی و غیربومی تفکیک کردند که متکدیان بومی توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی حمایت و گروههای متکدی سازماندهی شده غیربومی نیز شناسایی و طرد گردند و ایشان در روند اجرای ساماندهی هر دو گروه بر اصل " رعایت کرامت انسانی و قانون مداری " تاکید داشتند که در متن خبر درج شده می توان دید.
با این حال، تحریف واقعیاتی که خود مردم آن را با چشم خود در جامعه می بینند، با آن دست و پنجه نرم می کنند، از چنین وضعیتی ناراضی و از مسئولین خود خواهان ساماندهی و حل آن هستند.
بی شک بیان حقیقت و داشتن صداقت در کلام از زبان معاندین، انتظاری عبث و بیهوده است، چراکه یکی از ابزارهای اصلی دشمنان، وارونه جلوه دادن و تحریف حقایق در جهت انحراف افکار عمومی سمت اهداف پلید خود می باشد.
چنین رسانه هایی که سالهاست با پشتیبانی مالی دشمنان سعی در ایجاد گسل بین مردم و نظام مقدس اسلامی هستند، هر روز با بیان مطالبی، بیش از پیش خود را نزد مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی رسوا می کنند.
مردم ایران اسلامی هیچ نیاری به شعارهای افراد اجیرشده و رسانه هایی با مطالب پوچ، مضحک و سخیف ضدانقلاب مبنی بر آگاهی بخشی، مبارزه طلبی و دموکراسی ندارند چراکه مردم میهنمان همواره آگاه بوده با مبارزه جانانه در مقابله با طاغوتیان به آزادی و دموکراسی رسیده است.
 

You have no rights to post comments