آخرین اخبار

کارگاه آموزشی آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه شوراهای اسلامی و دهیاریها در بخش کاغذکنان برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه شوراهای اسلامی و دهیاریها در محل بخشداری کاغذکنان و با تدریس آذری بخشدار کاغذکنان برگزار گردید.
در این دوره آموزشی که با حضور کلیه دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاها و بخش برگزار شد شوراهای اسلامی و دهیاران شرکت کننده ضمن آشنایی با  وظایف، تشکیلات و جایگاه شوراهای اسلامی و دهیاریها و قوانین و مقررات مربوطه،  به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود و همچنین بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش پرداختند.
این دوره آموزشی با حضور کارشناسان محترم امور دهیاری های استانداری و برگزاری آزمون مربوطه خاتمه یافت.

You have no rights to post comments