آخرین اخبار

همزمان باسراسر کشورمراسم راهپیمائی 13آبان سال 95 درمرکز بخش کندوان برگزارگردید.وا95

 

آبان 58 جلوه دیگری از رویا رویی انقلاب اسلامی وآمریکا نشان داده شدویکی ازخاطره انگیزترین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران درتاریخ معاصر شکل گرفت.

حاتمی بخشدار کندوان درمتن سخنان خود ا1سه مناسبت 13 ابان درسالهای مختلف نقطه عطف انقلاب یاد کردند)اولین رویدادمهم پس از قیام 15خرداد42 ،13آبان 43بودکه عوامل آمریکا درقالب نظامیان شاهنشاهی واکنش خود رانشان دادند.

2)دومین روز 13 ابان متعلق به سال 1357 درابان سال 57 مبارزه ازداخل زندانها به بیرون کشیده شد.

3)وبار دیگر در13 آبان سال 1358 جلوه دیگری ازرویارویی انقلاب اسلامی با امریکا پدید امد ودانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی آمریکابه حیات سیاسی پراخیانت آمریکا درایران پایان دادند.

You have no rights to post comments