آخرین اخبار

همایش مشترک شورای بخش و روستاهای کاغذکنان در سالن اجلاس بخشداری برگزار شد.

در این همایش آذری بخشدار کاغذکنان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی،مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود بر اهمیت و جایگاه شورا تاکید کرد.

اگر چه همه این انتخابات به نوعی در تعیین سرنوشت و روند زندگی مردم تاثیر دارند ولی شوراهای اسلامی شهر و روستا تاثیر مستقیم در سرونوشت و زندگی مردم دارند.

و این امر اهمیت جایگاه شوراها را دو چندان کرده است بخاطر اینکه دقیقاً و مستقیماً وارد سازوکار تصمیم گیری در محل می شوند و برای اداره محل زندگی خود تصمیم می گیرند لذا شورا در جایگاهی است که می تواند روند اجرای برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی را تسریع نماید. بخاطر اینکه از نزدیک موقعیت را درک می کند و می تواند بهترین تصمیم ها را برای محل اتخاذ نماید ولی مشکلاتی نیز در این راه وجود دارد.

که مهمترین این مشکلات عدم آشنایی اعضای شوراهای اسلامی روستاها به وظایف و اختیارات قانونی خود می باشد که با آموزش مستمر در آینده ان شاء ا... این نقیصه تا حدودی حل خواهد شد.

ضمناً در پایان به موضوعات زیر تاکید کردند:

-         رسیدگی به امورات روستاها

-         حساسیت در انتخاب دهیاران

-         راهنمایی اهالی روستادر امورات مربوط به روستائیان

-         تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش و روستاها

 

 

You have no rights to post comments