آخرین اخبار

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه به همراه بخشدار کندوان از مراکز خدمات رسان و امدادی شهر ترک بازدید نمود 

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه به همراه بخشدار کندوان به طور سر زده و شبانه از مراکز خدمات رسان و امدادی بخش از جمله مرکز بهداشت و شهرداری و ... بازدید بعمل آورد.
محمدرضا مشایخی هدف از این بازدید را بررسی و نظارت بر چگونگی ارائه خدمات و نحوه پاسخگویی به مردم منطقه اعلام کرده و از تلاشهای شبانه روزی کارکنان مراکز قدردانی نمود.
وی با بیان  اینکه خدمت رسانی به مردم باید مطلوب باشد بر حضور منظم مسئولین امر و کارکنان برای خدمات رسانی در مراکز تاکید کرد.

You have no rights to post comments