آخرین اخبار

شن ریزی راه روستای سلیمانلو

                      پیرو هماهنگی های قبلی در خصوص مشکلات راه روستای سلیمانلو، آذری بخشدار کاغذکنان طی بازدید از آن روستا و دیدار با جمعی از اهالی محترم در مورخ 1396/09/16 به بررسی مشکلات آن روستا علی الخصوص مشکلات راه روستایی و تردد در فصول بارندگی پرداختند که در نتیجه راه روستای یاد شده با مشارکت، همیاری و خودیاری اهالی و با همکاری بخشداری کاغذکنان شن ریزی و در تاریخ 1396/09/26 با پیگیری های بخشدار کاغذکنان توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ویژه میانه تسطیح گردید.

 

You have no rights to post comments