آخرین اخبار

دو روستای بخش کندوان میانه زیرسازی و آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی بخشداری کندوان، عملیات زیرسازی و آسفالت روستای سوین به مساحت 3200 مترمربع بااعتبار یک میلیارد و صد میلیون ریال انجام گرفت،که 224 میلیون ریال آن با مشارکت اهالی و دهیاری روستای مذکور و مابقی از طرف بنیاد مسکن تامین شده است.

همچنین زیر سازی وآسفالت به مساحت3100متر مربع درروستای توشمانلو با اعتبار یک میلیارد و صد میلیون ریال انجام که مشارکت دهیاری واهالی روستا 217 میلیون ریال می باشد.

 

You have no rights to post comments