آخرین اخبار

جلسه هماهنگي شوراي اسلامي شهر با يعقوبي بخشدار تركمانچاي برگزار گرديد.

جلسه هماهنگي اعضاي شوراي اسلامي شهر تركمانچاي با يعقوبي بخشدار تركمانچاي امروز در محل بخشداري برگزار و مسائل و مشكلات شهر مورد بررسي قرار گرفت. يعقوبي بخشدار تركمانچاي خواستار تعامل و همكاري اعضاي شورا در حل مشكلات شهر شدند.

You have no rights to post comments