آخرین اخبار

جلسه كميته هماهنگي قيمت گذاري و عرضه گوشت بهداشتي بخش تركمانچاي

با حضور مسئولين شهرستاني و بخش جلسه هماهنگي كميته نظارت بر عرضه گوشت توسط قصابيها و نيز قيمت گذاري آن روز سه شنبه مورخه 96/6/14 در محل بخشداري برگزار گرديد. در اين جلسه رسول يعقوبي بخشدار تركمانچاي خواستار ارجاع كليه كشتار دام توسط قصابيها بخش به كشتارگاه ميانه شدند و ايشان با گلايه از افزايش بي رويه قيمت گوشت و شكايات عديده اهالي در اين زمينه تاكيد لازم بر اصلاح قيمت بعمل آوردند.

You have no rights to post comments