آخرین اخبار

تقدیر و تشکر جمعی از فرهنگیان آقکنداز معاون محترم استاندار فرماندارویژه شهرستان و بخشدار کاغذکنان

جمعی از فرهنگیان شهر آقکند با چاپ و نصب بنر در مقابل بخشداری،از زحمات معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و بخشدار کاغذکنان به پاس خدمات ویژه در بخش،تقدیر و تشکر نمودند.

فرهنگیان آقکند ضمن ابراز خرسندی از اجرای آسفالت رمپ و تقاطع همسطح و غیرهمسطح جاده سرچم-اردبیل،پیگیری روند اجرای نیروگاه بادی، اعتبارات شهری،گازرسانی به روستاها و... از تدابیر و پیگیری های شکری معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و آذری بخشدار کاغذکنان صمیمانه تشکر و قدردانی نموده اند.

You have no rights to post comments