آخرین اخبار

تقدير از داوران ليگ كشوري فوتبال ساحلي تركمانچاي در حاشيه مراسم 13 آبان

در حاشيه مراسم 13 آبان از دو داور ليگ كشوري فوتبال ساحلي كشور بنامهاي آقايان بهزاد رضايي و مهران غفوري با اهداء لوح تقدير بعمل آمد.

You have no rights to post comments