آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه: کندوان نه تنها پتانسیل ایجاد اشتغال در بخش بلکه برای شهرستان را دارد

بخشدار کندوان میانه با بیان تبعات زیانبار بیکاری و عدم تولید در جامعه گفت: کندوان نه تنها پتانسیل ایجاد اشتغال برای بخش بلکه برای شهرستان را دارد.

محمود زرین در دیدار با اهالی روستای ونجان در مسجد روستا حضور یافته ضمن تشکر و قدردانی از اهالی  به جهت حضور درانتخابات و حضور در راهپیمایی روز قدس گزارشی از حضور چهار ماهه خود  در بخش کندوان را ارائه نمود.

وی از نامگذاری دوباره امسال بنام اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال اظهار خرسندی کرده افزود: این امر  تکلیف ما را سنگین تر می کند  چرا که نظام وکشوربه این پیام رسیده است.

بخشدار کندوان  ادامه داد:  با تلاش همکاران زمینه وفرصتهای سرمایه گذاری بخش ازقبیل صنایع تبدیلی وفراوری منطبق باسند توسعه وتدبیربخش ، گیاهان دارویی منطقه ومناطق گردشگری بزقوش به صورت کارشناسی مطالعه وشناسایی شده وآماده ارائه می باشد.

وی اضافه کرد: روستای ونجان نیز با توجه به زیرساختهای موجود قابل توسعه می باشد که در این خصوص از تمامی عزیزان صاحب سرمایه جهت سرمایه گذاری وایحاد اشتغال دعوت به عمل می آوریم چرا که صاحبان سرمایه در مقابل تمامی فرزندان وبیکاران جامعه  مسولیت دارند.

بخشدار کندوان میانه: کندوان نه تنها پتانسیل ایجاد اشتغال در بخش بلکه برای شهرستان را دارد

بخشدار کندوان میانه با بیان تبعات زیانبار بیکاری و عدم تولید در جامعه گفت: کندوان نه تنها پتانسیل ایجاد اشتغال برای بخش بلکه برای شهرستان را دارد.

محمود زرین در دیدار با اهالی روستای ونجان در مسجد روستا حضور یافته ضمن تشکر و قدردانی از اهالی  به جهت حضور درانتخابات و حضور در راهپیمایی روز قدس گزارشی از حضور چهار ماهه خود  در بخش کندوان را ارائه نمود.

وی از نامگذاری دوباره امسال بنام اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال اظهار خرسندی کرده افزود: این امر  تکلیف ماسنگین تر می کند  چرا که نظام وکشوربه این پیام رسیده است.

بخشدار کندوان  ادامه داد:  با تلاش همکاران زمینه وفرصتهای سرمایه گذاری بخش ازقبیل صنایع تبدیلی وفراوری منطبق باسند توسعه وتدبیربخش ، گیاهان دارویی منطقه ومناطق گردشگری بزقوش به صورت کارشناسی مطالعه وشناسایی شده وآماده ارائه می باشد.

وی اضافه کرد: روستای ونجان نیز با توجه به زیرساختهای موجود قابل توسعه می باشد که در این خصوص از تمامی عزیزان صاحب سرمایه جهت سرمایه گذاری وایحاد اشتغال دعوت به عمل می آوریم چرا که صاحبان سرمایه در مقابل تمامی فرزندان وبیکاران جامعه  مسئولیت دارند.

 

 

You have no rights to post comments