آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه:روستای قراجه میدانداغی بعنوان پازلی از بخش کندوان بوده و توسعه آن ضروری است

بخشدار کندوان میانه گفت: بر اساس اعتباراتی که در کمیته برنامه ریزی در نظر گرفته شده چشم انداز بسیار روشنی برای بخش قابل مشاهده بوده و در این خصوص همه روستاهای بخش باید توسعه یابند که روستای قراجه نیز بعنوان پازلی از این بخش می باشد.

محمود زرین در پی دعوت اهالی روستای قراجه میدانداغی با همراهی روسای اداره برق وگاز شهرستان در این روستا حضور یافته و پس از بازدید به شنیدین مشکلات اهالی روستا از زبان خودشان در منزل یکی ازاهالی نشست.

در این نشست اعضای شورا و تعدادی از اهالی روستای حصار میدانداغی نیز حضور داشتند و قول جمع آوری ۱۰۰ میلیون تومان برای احداث  راه روستایی را دادند.

همچنین در این نشست مقرر شد اهالی روستای قراجه با درخواست کتبی برای برق روستا به بخشداری و امور برق مراجعه نمایند که رئیس اداره برق نیز برای پیگیری و رفع این مشکل قول مساعد داد.

رئیس اداره گاز شهرستان پیگیری و حل مسئله گاز روستای حصار میدانداغی  از مسیر روستای خوبستان واقع در بخش مرکزی را عنوان نموده و گفت: به امید خدا امسال شاهد اتمام پروژه و بهره برداری از گاز در این روستا خواهیم بود.

You have no rights to post comments