آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه: برنامه ریزی و مداومت در انجام امور کلید حل مشکلات است

بخشدار کندوان میانه: برنامه ریزی و مداومت در انجام امور  کلید حل مشکلات است

محمود زرین در جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش با بیان اینکه در زمینه راه اندازی کتابخانه الکترونیکی اقدام موثر و قابل توجهی صورت نگرفته است افزود:افراد جامعه اوقات بسیاری را در مسیرهای مختلف سپری می کنند که باید از این زمان برای یادگیری و آموزش بهره برد زیرا نتایج ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت.

وی  مجهز شدن کتابخانه های بخش به کتابهای الکترونیکی و فایل های صوتی را امری ضروری دانست و گفت: هرچند این امر در وهله اول به عنوان خواسته ای بزرگ تلقی می شود ولی با توجه به گرایش جامعه به سوی فن آوری  و دستگاه های هوشمند امری لازم الاجرا می باشد.

بخشدار کندوان همچنین خواستار راه اندازی کتابخانه هایی در مراکز دهستانهای بخش کندوان شده افزود: با توجه به وسعت روستای آونلیق و پوشش روستاهای همجوار راه اندازی و تجهیز کتابخانه در این روستا لازم و ضروری است.

 

You have no rights to post comments