آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه: استفاده از کتاب های الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال راهکاری مناسب در جهت افزایش سرانه مطالعه می باشد

بخشدار کندوان میانه گفت: استفاده از کتابهای الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال راهکاری مناسب در جهت افزایش سرانه مطالعه و همگانی شدن فرهنگ مطالعه می باشد.

محمود زرین در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش کندوان افزود: به طور قطع برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه ها خروجی مفیدی داشته و منجر به ارائه پیشنهادهای تخصصی و راهکارهای مناسب برای بهبود فرهنگ مطالعه وکتابخوانی شده و خواهد شد.

وی در ادامه با اظهار رضایت از عملکرد کتابخانه عمومی شهر ترک گفت: انتظارات بیش از این بوده ومهمترین آن ارائه یک برنامه مناسب برای افزایش عضو گیری کتابخانه و فعال تر شدن آن می باشد. 

بخشدار کندوان از آماده بودن زیر ساخت های لازم در چندین روستای پر جمعیت بخش برای ایجاد کتابخانه های آزمایشی و همچنین یک کتابخانه سیار با همکاری دهیاری ها خبر داده و از مسئولین شهرستان خواستار پیگیری این موضوع شد.

You have no rights to post comments