آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه از پروژه های اجرا شده و در حال اجرای بخش بازدید نمود


بخشدار کندوان میانه از مجتمع تفریحی و گردشگری سد آونلیق و مراحل اجرایی پروژه کارگاه میوه خشک کنی و سردخانه محمد عبدی بازدید نمود.
محمود زرین با ابراز خرسندی از تکمیل مجتمع تفریحی و گردشگری سد آونلیق برای استفاده مسافران و گردشگران نوروزی در سال جدید از روند پیشرفت پروژه کارگاه میوه خشک کنی و سردخانه  آقای محمد عبدی در بخش کندوان اظهار رضایت نموده گفت: سرمایه گذاری های مختلف در این بخش به رونق اقتصاد و اشتغال و در نهایت توسعه و پیشرفت آن سرعت می بخشد.

You have no rights to post comments