آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه از روند بازسازی درمانگاه شهر ترک بازدید نمود

بخشدارکندوان میانه از پروژه بازسازی درمانگاه شهرترک بازدید کرده وروند اجرای آن را ازنزدیک مورد بازبینی قرارداد.
 محمودزرین در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: ساختمان سابق مرکزدرمانی شهرترک بازیربنای 810 متربه سبب فرسودگی وعدم استحکام، درکمترین زمان ممکن به کلی تخریب شده  وروند بازسازی آن دردست اجرا قرار گرفت.
وی افزود: این پروژه با 10 میلیارد ریال اعتباربه اجرا می رسد که براساس اعلام دکترطاهری رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میانه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی است به سبب تخریب ساختمان درمانگاه،این مکان به صورت موقت به محل مرکزبهزیستی سابق انتقال یافته و خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارائه می شود.

   

You have no rights to post comments