آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه از روند اجرای درمانگاه شبانه روزی شهر ترک بازدید نمود

بخشدار کندوان میانه از روند اجرای پروژه درمانگاه شبانه روزی شهر ترک بازدید و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.
محمود زرین خواستار تسریع در روند احداث با توجه به نیاز شهر به این درمانگاه شده و برای جذب اعتبارات لازم در جهت تسریع قول مساعد داد.

You have no rights to post comments