آخرین اخبار

بخشدار کندوان میانه از حضور سرمایه گذار جدید در حوزه صنایع تبدیلی در بخش کندوان خبر داد

بخشدار کندوان میانه  از حضور سرمایه گذار جدید در حوزه صنایع تبدیلی در بخش کندوان خبر داده گفت: صنایع تبدیلی یکی از مهمترین ابزارها در زمینه افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی کشاورزی است.
محمود زرین افزود:  این پروژه پس از تکمیل برای 10 نفر به صورت مستقیم و برای 50 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.
زرین تصریح کرد: صنایع تبدیلی نقش به سزایی در کاهش ضایعات و آسیب پذیری محصولات کشاورزی دارد.
وی در پایان با اشاره  به اینکه محصولات کشاورزی دارای زمان تولیدی مشخص و زمان مصرف متفاوت هستند افزود: با بهره گیری از صنایع تبدیلی ضمن حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصولات می توان با ارزش افزوده بیشتر و قیمت مناسبت تر نسبت به فروش محصولات تولیدی اقدام کرد.

You have no rights to post comments