آخرین اخبار

بخشدار کندوان: تعاونی های بخش باید از فرصتهای حمایتی دولت بیشترین بهره را ببرند

بخشدار کندوان میانه تعاونی های روستایی را از تعاونی های موفق  در دستیابی به اهداف از جمله بازاریابی و عرضه و فروش محصولات دانست.

محمود زرین در جلسه ای با مسئولین تعاونی در خصوص پاسخگویی به وضعیت سهامداران شرکت تعاونی با بیان اینکه تعاونی های روستایی توان بزرگ اقتصادی به شمار رفته و ابزار مهمی برای توسعه روستایی می باشند افزود:  ساختار این تعاونی ها طوری است که در جهت منافع جوامع روستایی عمل می کنند.

وی گفت: تعاونی های بخش کندوان باید از فرصت های حمایتی دولت بیشترین بهره را ببرند چرا که اگر تعاونی ها به دنبال کسب سود باشند کندوان تنها منطقه ای است که می توانند حتی اگر زیانی هم در قسمتهای دیگر باشد از این محل با توجه به وجود نیروهای عظیم و با انگیزه جبران کنند.

بخشدار کندوان افزود:  گامهای اساسی در حوزه تعاونی دهیاری ها برداشته شده  و  در راستای ایجاد اشتغال و در ادامه آن ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها، اقداماتی برای راه اندازی کارخانه و کارگاه های تولیدی انجام داده ایم.

زرین از خرید زمین مناسب برای شرکت تعاونی خبر داد و گفت: تعاونی دهیاری  در کوتاهترین زمان راه اندازی شده و با توجه به تامین زمین به دنبال مقدمات اداری و رسیدن به هدف اصلی هستیم.

You have no rights to post comments