آخرین اخبار

بخشدار کندوان: ایجاد شور و اشتیاق جهت مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی امری ضروری است

 
بخشدار کندوان میانه گفت: ایجاد شور و اشتیاق جهت مطالعه و کمک دسته جمعی در نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی امری  ضروری است.
محمود زرین در جلسه انجمن کتابخانه  عمومی ترک گفت: از لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان و استفاده کنندگان از کتابخانه آمار قابل قبولی وجود دارد ولی نرخ سرانه مطالعه با این آمار اختلاف چشمگیری دارد.
وی عادت کردن به مطالعه از سنین کودکی را راهکار نهادینه سازی فرهنگ مطالعه عنوان کرده افزود:  والدین باید در راستای آموزش کودکان  و تشویق آنها به سوی کتابخوانی، مطالعه را از خود شروع نموده و با مطالعه هرچند کم برای کودکان خود الگوسازی نمایند.
بخشدار کندوان میانه با بیان اینکه در نهادینه کردن کتاب و کتابخوانی، نظام آموزشی کشور نقش بسزا و انکار ناپذیری را ایفا می کند تاکید کرد: کتاب و کتابخوانی باید جزئی از زندگی افراد شود.
زرین گفت: اصلاح جامعه نیازمند اصلاح فرهنگ است و برای دستیابی به جامعه آرمانی باید کار فرهنگی انجام شود .
وی افزود: القاء فرهنگ کتابخوانی لازمه هزینه است و در حال حاضر تنها محل تامین این هزینه اعتبارات فرهنگی شهرداری هاست و برای افزایش بهره وری باید از کمک های مردمی و جلب مشارکت های عمومی نیز بهره برد.
 

You have no rights to post comments