آخرین اخبار

بخشدار کاغذکنان بصورت سرزده از نانوایی های مرکز بخش کاغذکنان بازدید نمود.

آذری در این بازدید که بدون اطلاع قبلی صورت گرفت ضمن تکریم نانواها، نانوایی را شغلی شریف و قابل احترام توصیف و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این قشر زحمت کش جامعه قرارگرفتند و نحوه پخت، کیفیت، و وضعیت بهداشتی وساعات کاری نانوایی ها را مورد ارزیابی و بررسی قرارداده و در حین بازدید تذکراتی را نیز در رابطه با رعایت موارد مصوب و قانونی توسط نانوایی ها را خواستار شدند.

وی همچنین در رابطه با افزایش کیفیت و رعایت ساعات مقرر پخت نان توسط نانوایی ها را متذکر و تاکید کردند که رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان باید در اولویت قرارگرفته و به بهترین نحو ممکن با آنها برخورد شود چراکه رضایت ایشان رضایت الهی را در پی خواهد داشت.

 

You have no rights to post comments