آخرین اخبار

بازید بخشدار کندوان میانه از درمانگاه شهر ترک و نانواییهای سطح شهر

بخشدار کندوان میانه به طور سرزده برای آگاهی از وضعیت درمانگاه شهر ترک ، چگونگی ارائه خدمات در این مرکز و نیز وضعیت نانواییهای سطح شهر و بررسی کمیت و کیفیت نانهای پخت شده از این مکانها بازدید نمود.

 

You have no rights to post comments