آخرین اخبار

بازدید شورای اداری شهرستان و بخش کاغذکنان از طرح های آبخیزداری منابع طبیعی

با حضور تعدادی از اعضای شورای اداری شهرستان و نیز اعضای شورای اداری بخش کاغذکنان از پروژه های اجرایی آبخیزداری که توسط منابع طبیعی در بخش کاغذکنان در حال اجرا می باشد بازدید به عمل آمد.

در این بازدید که از طرحها به عمل آمد ابتدا مهندس مهریان گزارشی از روند اجرا و پیشرفت پروژه ها ارائه نمود و در ادامه نیز آذری بخشدار کاغذکنان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جدیت در روند اجرای این پروژه به اهمیت این نوع طرحها، خصوصاً در تغذیه منابع زیرزمینی آب منطقه اشاره نمود و همچنین خواستار همکاری و مساعدت زارعین و دامداران محترم خصوصاً در نگه داری از بوته کاری انجام شده در زمینهای منابع طبیعی شد.

 

You have no rights to post comments