آخرین اخبار

بازديد شكري معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ميانه از روستاي غريبدوست تركمانچاي

شكري معاون استاندار و فرماندار ويژه ميانه روز دوشنبه مورخه 96/6/20 به همراه يعقوبي بخشدار تركمانچاي و مسئولين شهرستاني از روستاي غريبدوست تركمانچاي بازديد و درجريان مشكلات اهالي قرار گرفتند و از پروژه دهياري احداث ديوار ساحلي بازديد كردند.

 

You have no rights to post comments