آخرین اخبار

اولین همایش دهیاران بخش کاغذکنان برگزار شد.

اولین همایش دهیاران بخش کاغذکنان در سال 1396، با حضور دهیاران در محل سالن اجتماعات بخشداری کاغذکنان روز شنبه مورخه 96/02/09 تشکیل گردید.

آذری بخشداری کاغذکنان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام یافته توسط دهیاران، اظهار داشت که یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای محلی بویژه دهیاری برای توسعه و عمران روستاها می باشد.

وی با بیان اینکه در مدیریت توسعه روستایی فرآیند چند جانبه ای شامل سه رکن: مردم،دولت و نهادهای عمومی وجود دارند که حلقه اتصال این ارکان در روستاها دهیاریها می باشند. و همچنین با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات29 اردیبهشت ماه،از کلیه دهیاران در خواست کرد که تمام تلاش خود را به کار ببرند تا یک انتخابات سالم و مطمئن در روستاها برگزار گردد.

You have no rights to post comments