آخرین اخبار

اولين جلسه هماهنگي برگزاري برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس بخش تركمانچاي

اولين جلسه هماهنگي برگزاري برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس با حضور يعقوبي بخشدار تركمانچاي و مسئولين بخش روز سه شنبه مورخه 96/6/21 در محل بخشداري برگزار و مقرر گرديد ادارات برنامه هاي خود را براي جلسه بعدي ارائه نمايند.

You have no rights to post comments