آخرین اخبار

اجرای طرح هادی روستای حسن آباد

بخشدار کاغذکنان از پروژه اجرای طرح هادی در روستای  حسن آباد بازدید نمود.

ایشان در جریان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از شروع پروژه، اجرای طرح هادی روستایی را گامی موثر در توسعه و آبادانی روستایی توصیف کرد. همچنین با قدردانی از همکاری اهالی محترم آن روستا نسبت به اتمام جدول گذاری و زیرسازی معابر حداکثر تا یک ماه آینده تاکید نمود.

You have no rights to post comments